DIAMOND COLLEGE 
המכללה המתקדמת לרופאים
רפואה אסתטית ב
שיטת המארזים
050-6687231

מה לומדים אצלנו?

אצלנו לומדים את כל הנושא הזה שמכונה רפואה אסתטית מתקדמת:
 
לומדים אנטומיה
לומדים על האזורים ועל הפרקטיקות השונות של הטיפול באזורים
לומדים על מגוון חומרי מילוי
לומדים על התאמות חומרי מילוי לאזורים 
לומדים על פתרונות חדשניים שהגיחו זה עתה
לומדים את הפרקטיקה - להזריק, להזריק, להזריק

ועוד

לומדים לאבחן את הלקוחה 
לשוחח עימה
ליצור מעגל לקוחות
לבנות את השם שלך ברפואה האסתטית

אז לאלה ועוד תוכל להיחשף בקורסים של 
DIAMOND COLLEGE 

יפה שעה אחת קודם
You more than welcome 

יד ביד איתך
מירב כהן
בניית אתרים 2all